Yönetim Kurulu


Başkan:
Dr. Gültekin Akbulut

Sekreter :
Dr. Sündüs Gençay

Sayman :
Dr. Gökhan Tüzemen

Veznedar:
Dr. Uğur Demirci

Üye:
Dr. Oğuz Basut
 Kurullar

Döviz Kurları

  •   1.-USD     6,6892.-TL
  •   1.-USD     6,6892.-TL

  •   1.-EUR     7,2849.-TL
  •   1.-EUR     7,3089.-TL