Yönetim Kurulu


Başkan:
Dr. Gültekin Akbulut

Sekreter :
Dr. Sündüs Gençay

Sayman :
Dr. Gökhan Tüzemen

Veznedar:
Dr. Uğur Demirci

Üye:
Dr. Oğuz Basut
 Kurullar

Döviz Kurları

  •   1.-USD     6,1420.-TL
  •   1.-USD     6,1420.-TL

  •   1.-EUR     6,6416.-TL
  •   1.-EUR     6,6635.-TL