Tarihçe

Derneğimiz 07 Aralık 1989’da “Bursa Otorinolarengoloji Derneği” adı ile Dr. Metin ARAT, Dr. İlker TEZEL, Dr. Osman Nuri AVŞAR, Dr. Hüsamettin OLGUN, Dr. Rıfkı BABALIK, Dr. Ömer Faruk İLHAN ve Dr. Reşat Şemsettin BAYER’in başvuruları ve “Dernek organları oluşuncaya kadar Dernek işlerini yürütme, yazışma ve tebligat almaya yetkili” kılınması ile kurulmuştur:


 
Kuruluş aşamasında üye sayısı 27 kişi olup listesi aşağıdaki gibidir:
 
Derneğimizin Kurucu Başkanlığını Prof.Dr.Metin Arat, kuruluş dönemi ve takibeden üç dönem sekreterliğini Dr. Hüsamettin Olgun yaptı. Derneğin Merkezi Dr. Osman Nuri Avşar’ın muayenehanesi idi.
 Bilimsel toplantılarımız Villa Biçen’de yapılırdı. Tek sosyal etkinliğimiz ise, yılda bir kez düzenlenen ve Gönlüferah Otel’de yapılan aile yemekleriydi.

Nisan 1996’daki Olağan Genel Kurul’da derneğimizin adı değişerek, “Bursa Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Hekimleri Derneği” (Bursa KBB ve BBC Hekimleri Derneği) olan bugünkü adını aldı. 1996-1998 döneminde Derneğimizin bugünkü logosu kabul edildi. Yönetim Kurulu Toplantılarımız her ayın 1. Çarşamba günleri, Bilimsel Toplantılarımız her ayın 4.Çarşamba günü düzenli olarak yapılmaya başlandı ve halen de devam etmektedir.

KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE DERNEK BAŞKANLARI
Dr.Metin ARAT 1989-1990
Kurucu Başkanımız Dr.İlker TEZEL 1990-1994
Dr.Selçuk ONART 1994-1996
Dr.İbrahim HIZALAN 1996-1998
Dr.Faruk ŞAHİN 1998-2000
Dr.Levent ERİŞEN 2000-2002
Dr.Adnan ALKAN 2002-2004
Dr.Oğuz BASUT 2004-2006
Dr.Ö.Faruk İLHAN 2006-2008
Dr.Hakan COŞKUN 2008-2010
Dr.Sabit GÜNEL 2010-2012
Dr.Fikret KASAPOĞLU 2012-2014
Dr.Erbil ATACAN 2014-

Uludağ Üniversitesi KBB Anabilim Dalı ile ortak olarak Uludağ KBB Günleri adı altında, ülkemizin ilk ve tek Kış Sempozyumu, ulusal düzeyde ve uluslararası katılımlı toplantılar dizisi olarak 1998 yılında başlatıldı. Bu toplantılar her iki yılda bir Mart aylarında yapılmaya devam etmektedir ve 2014 yılında dokuzuncusu gerçekleştirilmiştir.

Bursa KBB ve BBC Hekimleri Derneğimizin, Türk KBB ve BBC Derneğine tüzel üyelik başvurusu 2006 yılı Kasım ayında kabul edildi. Böylece Ulusal Derneğimize tüzel üye olan ilk dernek oldu.

 Hakkında

Döviz Kurları

  •   1.-USD     31,1764.-TL
  •   1.-USD     31,1764.-TL

  •   1.-EUR     33,7284.-TL
  •   1.-EUR     33,8399.-TL